Prowadzenie działalności to nieustanny proces podejmowania różnych decyzji gospodarczych. Przedsiębiorca posiadany kapitał angażuje w różne przedsięwzięcia, dzięki temu rozwija prowadzoną działalność. Do prawidłowego zarządzania finansami firmy niezbędna jest odpowiednia wiedza, znajomość kategorii finansowych, co pomaga przedsiębiorcy w podejmowania dobrych dla firmy decyzji.

Inwestowanie kapitałów w różne przedsięwzięcia zawsze wiąże się z ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Podejmując jakiekolwiek inwestycje podmiot gospodarczy musi się mieć na uwadze dobro funkcjonowania firmy na rynku. Kapitał cały czas jest niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, należy bardzo uważać z niepewnymi inwestycjami aby nie zaburzyć działalności firmy.

Zarządzanie finansami firmy jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, przed jakim staje przedsiębiorca. Zawsze bardzo dokładanie należy przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania, czasem może okazać się, że warto skorzystać z pomocy doradcy, który może w wyborze prawidłowego rozwiązania lub też pokaże przedsiębiorcy inną drogę rozumowania.