Czasem bywa tak, że spłacenie długów w ZUS nie jest możliwe. Czy jest wyjście, które pozwoli poradzić sobie w takiej sytuacji?

W niektórych przypadkach możliwe jest umorzenie długu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może się o nie ubiegać?

  • płatnik składek lub były płatnik składek

  • pełnomocnik dłużnika

  • małżonek, który odpowiada za zadłużenia współmałżonka z majątku wspólnego

  • wspólnik, spadkobierca, lub następca prawny dłużnika

Dług może zostać umorzony, jeżeli ZUS stwierdzi, że dłużnik jest całkowicie niewypłacalny lub też ma wyjątkowo trudną sytuację finansową i rodzinną.

Pierwszy warunek występuje, gdy np. dochodzi do śmierci dłużnika i nie ma żadnego spadkobiercy lub następcy prawnego; dłużnik zaprzestał działalności, a tym samym nie posiada środków na spłatę zadłużenia; wysokość długu nie przekracza kosztów postępowania egzekucyjnego.

Trudna sytuacja finansowa i rodzinna może występować w wyniku przewlekłej choroby dłużnika lub osoby, którą się opiekuje. Taka sytuacja może też być wynikiem klęski żywiołowej, która skutkuje brakiem funduszy na pokrycie składki ZUS, lub jej spłata prowadziłaby do braku funduszy na dalszą działalność.

Częściej niż na umorzenie, ZUS pozwala na spłatę zadłużenia w ratach. Jest to sposób korzystny również dla dłużnika, pod warunkiem, że reguluje te należności zgodnie z harmonogramem spłat – w przeciwnym wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych może natychmiast zerwać umowę. W takiej sytuacji spłata zaległych składek jest wymagana od razu.

Obydwa sposoby pomogą uporać się z długiem wobec ZUS, należy jednak pamiętać o tym, że to ZUS decyduje o ostatecznym rozwiązaniu problemu. Złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje jeszcze jego pozytywnego rozpatrzenia, zaś spłacając dług ratami, trzeba liczyć się z odsetkami naliczonymi od długu.