Działając na rynku przedsiębiorca zawiera różne transakcje gospodarcze, generuje przychody a co za tym idzie zobowiązany jest do odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na należy podatek dochodowy, zatrudnia pracowników, których musi rozliczyć w związku z wykonywaną pracą. Lista różnych rozliczeń firmy jest bardzo długo, często konieczne są bardzo skomplikowane rozliczenia i konieczność przygotowania wielu dokumentów.

Nasza firma pomoże Państwu w prawidłowym rozliczeniu firmy w wszystkich segmentach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Nasza oferta zawiera:

  • prowadzenie księgowości firmy,
  • rozliczenie z tytułu należnego podatku dochodowego,
  • ewidencje czasu pracy pracowników oraz rozliczenie wynagrodzeń,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • rozliczenie transakcji bankowych,
  • rozliczenie z tytułu podatku VAT, podatku akcyzowego, cła,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomożemy Państwu w wykonaniu wszystkich niezbędnych formalności, z pomocą naszych ekspertów Państwa firma prowadzić będzie prawidłowe rozliczenia w każdym z segmentów prowadzonej działalności gospodarczej.