Do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne są kapitały, które przedsiębiorca może odpowiednio wykorzystać i rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą. Wyróżnić można bardzo różne źródła kapitałów, które w ten czy inny sposób pomagają w finansowaniu działalności firmy. Kiedy przedsiębiorca boryka się z brakiem kapitału ma to odzwierciedlenie w zaburzenieu prawidłowego funkcjonowania firmy na rynku.

Źródła kapitałów w przedsiębiorstwie:

  • kapitał własny, który może pochodzić ze sprzedaży produktów i usług lub innych tytułów oraz z emisji papierów wartościowych jakimi są akcje,
  • kapitał obcy, który może przyjmować formę długoterminową oraz krótkoterminową, jego źródłem są kredyty bankowe, emisja obligacji, pożyczki pieniężne, leasing, zakup towarów z odroczonym terminem płatności.

Sposoby pozyskania kapitału dla firmy są bardzo różne, mają one jednak jeden cel finansować działalność przedsiębiorcy. Pozyskując kapitały dla swojej firmy podmiot gospodarczy powinien pamiętać o tym, żeby zachować równowagę pomiędzy poszczególnymi rodzajami kapitałów. Kapitał obcy należy zwrócić i to wraz z prowizją co może dla firmy okazać się bardzo kosztowne.

Jednostka gospodarcza musi inwestować aby się rozwijać i umacniać swoją pozycję na rynku a do tego niezbędne są środki finansowe. Przed każdym przedsiębiorcom bardzo odpowiedzialne zadanie, szukając źródeł kapitału musi mieć na tylko na uwadze chęć pozyskania środków dla firmy ale także jej dobro i możliwość jej sprawnego funkcjonowania.