Podmiot gospodarczy, to inaczej podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Może być osobą fizyczną, osobą prawną, lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty gospodarcze są objęte zasadą równorzędności co oznacza, że mają jednakową sytuację prawną, niezależnie od przynależności sektorowej. Żadna grupa nie może być uprzywilejowana alni dyskryminowana wobec przepisów prawa.
Wszystkie podmioty podlegają przepisom określającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej (sanitarnym, przeciwpożarowym, budowlanym itp.).

Termin “podmiot gospodarczy” wywodzi się z 1988 roku, z ustawy o działalności gospodarczej związanej z planami utworzenia wolnorynkowej gospodarki w Polsce. W XXI wieku zaczęto używać pojęcia “przedsiębiorca”, które określa podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą.

Jakie są cechy przedsiębiorcy? Przede wszystkim, charakteryzuje się zarobkowym prowadzeniem działalności, której celem jest osiągnięcie zysku (nawet jeśli akurat odnotowuje straty). Przedsiębiorca prowadzi interesy we własnym imieniu, może jednak zatrudniać osoby, które będą mu w tym pomagać lub go reprezentować. Przedsiębiorca musi dokonać wyboru między formami prawnymi dla działalności, oraz zależnie od nich przygotować się pod względem organizacyjnym.