Zgodnie z obowiązującym prawem, każda transakcja między sprzedawcą a konsumentem powinna zostać zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej i opodatkowana.

Obowiązek wydania paragonu klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wynika bezpośrednio z ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Unikając wydania paragonu, sprzedawca naraża się na poważne konsekwencje – takie zachowanie może być zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo podatkowe. Co ważne, to do sprzedającego należy inicjatywa co do przekazania paragonu – powinien zrobić to nawet bez wyraźnego żądania ze strony klienta.
Sprzedawcy w sklepach często są poddawani kontrolom. Przedstawiciele urzędu skarbowego mogą dokonać w sklepie jakiegoś zakupu i sprawdzić, czy zostanie im wydany dokument sprzedaży. W przypadku, gdy tak się nie stanie, mają prawo do wystawienia mandatu. Z tego powodu zdrowym nawykiem może być wręczanie paragonu razem z wydawaną resztą, lub zwrócenie uwagi klienta, np. słowami “i jeszcze paragon”.
Niestety zdarza się, że kontrole nie są przeprowadzane w sposób poprawny – udawanie przez kontrolera, że nie widzi paragonu, lub pospieszne wyjście przed jego wydaniem mogą być podstawą do odmowy przyjęcia mandatu. Innym wyjściem w sytuacji kontrowersyjnej jest wniosek do sądu o uchylenie grzywny.