Każdy przedsiębiorca spotyka się z fakturami VAT właściwie na co dzień. Taki dokument musi zawierać określone elementy i szczegółowo opisywać zawartą transakcję. Istnieje jednak możliwość wystawienia tzw. uproszczonej faktury.

Faktura uproszczona różni się od zwykłej tym, że nie musi zawierać niektórych danych. Wystawia się ją jednak tylko w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 złotych lub 100 euro. Umieszcza się na niej standardowe informacje, jak np. data i numer faktury, nazwa usługi/ towaru oraz jej cena.

Jakie dane mogą zostać pominięte na fakturze uproszczonej?
– informacje na temat sprzedającego i kupującego (imiona i nazwiska, adresy),
– ilości sprzedanych towarów/zakresu wykonanych usług,
– stawka podatku,
– wartość sprzedaży netto,
– cena jednostkowa netto.

Co ciekawe, w niektórych przypadkach za fakturę uproszczoną można uznać paragon. Wystarczy, że kwota sprzedaży nie przekroczy określonej wysokości, a na samym dokumencie sprzedaży zostanie umieszczony NIP klienta. Należy jednak pamiętać, że w razie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonowanie kosztów za pomocą paragonów może wystąpić w tylko niektórych przypadkach (np. w sytuacji detalicznego kupna środków czystości lub budowlanych).