Prowadząc własną działalność na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, jak istotna jest kwestia firmowej księgowości. Niestety prowadzenie księgowości stanowi odwieczny koszmar przedsiębiorców. Na podstawie dokumentacji firmowej ustalane są należności firmy wobec państwa. Mając to na uwadze organy państwowe szczegółowo badają czy dana firma oby na pewno reguluje wszystkie swoje zobowiązania. Wszelkie nieprawidłowości w aktach przedsiębiorstwa uznawane są jako przestępstwa podatkowe i mogą zostać obarczone poważną karą pieniężną, mocno obciążającą sytuację finansową firmy.

Mając na uwadze te kwestie, zlecenie zabiegu prowadzenia firmowej księgowości warto powierzyć profesjonalnym jednostkom z zewnątrz. Usługa ta nosi nazwę outsourcingu. Najbardziej optymalne okazuje się wynajęcie biura księgowego. Po pierwsze, zapewnia ono poprawność, a co się z tym wiąże pewność i bezpieczeństwo. Ponadto pozwala ograniczyć koszty związane z etatowym zatrudnieniem księgowego, za którego musielibyśmy opłacać niezbędne składki do ZUS-u. Biuro rachunkowe świadczy usługi dla wielu Klientów we własnej siedzibie. Decydując się na skorzystanie z jego usług, opłacamy zatem tylko wybrane czynności, nie ponosząc przy tym kosztów lokalizacyjnych związanych wynajmem tradycyjnej placówki.

Podstawowymi zaletami outsourcingu są:

  • obniżenie kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów.
  • możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.
  • utrzymanie pożądanego poziomu etatów, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu.